Skip to content

EP Elektrárňa Piešťany

Národná kultúrna pamiatka, bývalá mestská elektráreň na mazut, bola postavená v roku 1906. V roku 2009 sa spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. rozhodla revitalizovať ju pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického vzdelávania detí a mládeže.

Víťazný projekt študentskej architektonickej súťaže vypísanej v r. 2008 od autorov Michal Ganobjak a Vladimír Hain pod vedením doc. Ing. Evy Královej, PhD. z Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave okrem šance na realizáciu, získal aj široké medzinárodné uznanie na výstavách v zahraničí.

Projekt spracoval a realizoval tím architektonického štúdia DF CREATIVE GROUP s.r.o. pod vedením Ing. arch. Martina Paška a Ing. arch. Zuzany Zacharovej.

Realizácia prvej etapy sa uskutočnila v čase od mája 2012 do mája 2014.

Od septembra 2014 otvorila svoje priestory mládeži a širokej verejnosti.

EP Elektrárňa Piešťany

Národná kultúrna pamiatka, bývalá mestská elektráreň na mazut, bola postavená v roku 1906. V roku 2009 sa spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. rozhodla revitalizovať ju pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického vzdelávania detí a mládeže.

Víťazný projekt študentskej architektonickej súťaže vypísanej v r. 2008 od autorov Michal Ganobjak a Vladimír Hain pod vedením doc. Ing. Evy Královej, PhD. z Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave okrem šance na realizáciu, získal aj široké medzinárodné uznanie na výstavách v zahraničí.

Projekt spracoval a realizoval tím architektonického štúdia DF CREATIVE GROUP s.r.o. pod vedením Ing. arch. Martina Paška a Ing. arch. Zuzany Zacharovej.

Realizácia prvej etapy sa uskutočnila v čase od mája 2012 do mája 2014.

Od septembra 2014 otvorila svoje priestory mládeži a širokej verejnosti.