Skip to content

certifikáty

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátov manažérskych systémov:

ISO45001

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

ISO9001

Systém manažérstva kvality

ISO14001

Systém environmentálneho manažérstva