Skip to content

Design Factory

Bývalá zámočnícka dielňa rafinérie Apollo, neskoršia stavomontážna hala ZSE dostala novú šancu na prežitie v roku 2005, keď pôvodnú priemyselnú atmosféru  oživila trojica architektov Martin Paško, Zoran Michalčák a Zuzana Zacharová. Cieľom konverzie bolo vytvoriť novú kreatívnu základňu pre podporu a rozvoj dizajnu a architektúry nadčasových hodnôt. Obnova rešpektovala základný hmotový a dispozičný charakter pôvodného objektu. Za svoju architektonickú hodnotu získala viacero ocenení.

Kultúrny priestor Design factory ponúkal 15 rokov svoju atmosféru komerčným i nekomerčným podujatiam. Do kultúrnej mapy hlavného mesta sa zapísala najmä ako prvá galéria architektúry. Design factory je nielen príkladom prvej úspešnej konverzie nechráneného industriálu, ale je to vôbec prvý eventový priestor, ktorý vznikol na pôde mesta bez štátnej podpory. Podľa centra vedecko-technických informácií je od roku 2014 zaradená medzi renomované inštitúcie v oblasti kurátorstva.

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, ktorý realizoval archívny výskum, poukázal na fakt, že v súčasnosti sa v dôsledku zániku celých výrobných štvrtí a továrenských areálov zachovalo len minimum podobných objektov. Preto má budova Design factory dnes z hľadiska výskytu hodnotu jedinečnosti a  je potrebné zachovať ju a chrániť. Mesto Bratislava zaradilo budovu v októbri 2019 do zoznamu mestských pamätihodností.

Design Factory

Bývalá zámočnícka dielňa rafinérie Apollo, neskoršia stavomontážna hala ZSE dostala novú šancu na prežitie v roku 2005, keď pôvodnú priemyselnú atmosféru  oživila trojica architektov Martin Paško, Zoran Michalčák a Zuzana Zacharová. Cieľom konverzie bolo vytvoriť novú kreatívnu základňu pre podporu a rozvoj dizajnu a architektúry nadčasových hodnôt. Obnova rešpektovala základný hmotový a dispozičný charakter pôvodného objektu. Za svoju architektonickú hodnotu získala viacero ocenení.

Kultúrny priestor Design factory ponúkal 15 rokov svoju atmosféru komerčným i nekomerčným podujatiam. Do kultúrnej mapy hlavného mesta sa zapísala najmä ako prvá galéria architektúry. Design factory je nielen príkladom prvej úspešnej konverzie nechráneného industriálu, ale je to vôbec prvý eventový priestor, ktorý vznikol na pôde mesta bez štátnej podpory. Podľa centra vedecko-technických informácií je od roku 2014 zaradená medzi renomované inštitúcie v oblasti kurátorstva.

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, ktorý realizoval archívny výskum, poukázal na fakt, že v súčasnosti sa v dôsledku zániku celých výrobných štvrtí a továrenských areálov zachovalo len minimum podobných objektov. Preto má budova Design factory dnes z hľadiska výskytu hodnotu jedinečnosti a  je potrebné zachovať ju a chrániť. Mesto Bratislava zaradilo budovu v októbri 2019 do zoznamu mestských pamätihodností.