Skip to content

Prístav a Promenáda Bratislava

Projekt prístavu je výsledkom architektonickej súťaže v lete 2011. Primárnym zámerom projektu je rekonštrukcia samotnej budovy osobného prístavu, skvalitnenie služieb, zvýšenie komfortu cestujúcich a vytvorenie nového pavilónu pre turistov na trase Viedeň – Bratislava. S funkciou dopravy a cestovného ruchu je úzko spojený aj hotel na prvom a druhom nadzemnom podlaží. Zabezpečí pohodlie pre návštevníkov prichádzajúcich loďami a predĺži ich pobyty v Bratislave.
Na streche obnovenej budovy vznikne pre verejnosť a návštevníkov hlavného mesta atraktívna terasa, z ktorej bude možné okrem Dunaja pozorovať bratislavský hrad, mosty a historické staré mesto.

Projekt novej Promenády Bratislava rieši územie medzi starým a novým mostom a využíva dnes známu 1. úroveň promenády = úroveň bratislavského Korza. K nej pridáva novú 2. úroveň promenády = nová úroveň v nábrežnej hrane Dunaja 4m pod prvou a navyše pridáva 3. úroveň promenády = vytvára promenádu na vode na plávajúcich vzájomne prepojených pontónoch. Tzn. Rozširuje promenádu a vytvára novú ulicu Bratislavy na Dunaji na 11-tich navzájom prepojených pontónoch, ktoré v súvislosti s primárnou úlohou ľudí dostať čo najbližšie k vode eliminujú hendikep súvisiaci s kolísaní hladiny Dunaja do výšky 8 metrov. Promenáda na vode je takto celoročne k vode v ideálnej vzdialenosti, pretože na ňu nepretržite reaguje a zároveň rozširuje možnosť kotvenia a pristávania lodí po jej celej dĺžke. Najväčšou výhodou celého riešenia je samotné zhotovenie promenády na pontónoch mimo územia mesta a tým eliminácia negatívnych vplyvov stavebných prác v samotnom centre Bratislavy. Jednoduchý systém kotvenia umožňuje celú 3. úroveň promenády priviezť už dokončenú po Dunaji a ukotviť jednotlivé pontóny na pripravené miesta v relatívne krátkom čase, prípadne rozdeliť na etapy.

V spolupráci s SVP š.p. boli doplnené neskôr k Promenáde tzv. Dunajské schody. Tvoria prirodzené vyústenie korza na Promenádu pri Propeleri v celej šírke námestia Ľ.Štúra a privedú ľudí priamo k rieke. Schody umožnia pohyb chodcov smerom na plánovanú druhú a tretiu úroveň Promenády a budú zároveň vstupnou bránou na bratislavské korzo do centra mesta pre turistov z osobných lodí. Stanú sa silným stretávacím a komunikačným bodom Promenády Bratislava.

Prístav a Promenáda Bratislava

Projekt prístavu je výsledkom architektonickej súťaže v lete 2011. Primárnym zámerom projektu je rekonštrukcia samotnej budovy osobného prístavu, skvalitnenie služieb, zvýšenie komfortu cestujúcich a vytvorenie nového pavilónu pre turistov na trase Viedeň – Bratislava. S funkciou dopravy a cestovného ruchu je úzko spojený aj hotel na prvom a druhom nadzemnom podlaží. Zabezpečí pohodlie pre návštevníkov prichádzajúcich loďami a predĺži ich pobyty v Bratislave.
Na streche obnovenej budovy vznikne pre verejnosť a návštevníkov hlavného mesta atraktívna terasa, z ktorej bude možné okrem Dunaja pozorovať bratislavský hrad, mosty a historické staré mesto.

Projekt novej Promenády Bratislava rieši územie medzi starým a novým mostom a využíva dnes známu 1. úroveň promenády = úroveň bratislavského Korza. K nej pridáva novú 2. úroveň promenády = nová úroveň v nábrežnej hrane Dunaja 4m pod prvou a navyše pridáva 3. úroveň promenády = vytvára promenádu na vode na plávajúcich vzájomne prepojených pontónoch. Tzn. Rozširuje promenádu a vytvára novú ulicu Bratislavy na Dunaji na 11-tich navzájom prepojených pontónoch, ktoré v súvislosti s primárnou úlohou ľudí dostať čo najbližšie k vode eliminujú hendikep súvisiaci s kolísaní hladiny Dunaja do výšky 8 metrov. Promenáda na vode je takto celoročne k vode v ideálnej vzdialenosti, pretože na ňu nepretržite reaguje a zároveň rozširuje možnosť kotvenia a pristávania lodí po jej celej dĺžke. Najväčšou výhodou celého riešenia je samotné zhotovenie promenády na pontónoch mimo územia mesta a tým eliminácia negatívnych vplyvov stavebných prác v samotnom centre Bratislavy. Jednoduchý systém kotvenia umožňuje celú 3. úroveň promenády priviezť už dokončenú po Dunaji a ukotviť jednotlivé pontóny na pripravené miesta v relatívne krátkom čase, prípadne rozdeliť na etapy.

V spolupráci s SVP š.p. boli doplnené neskôr k Promenáde tzv. Dunajské schody. Tvoria prirodzené vyústenie korza na Promenádu pri Propeleri v celej šírke námestia Ľ.Štúra a privedú ľudí priamo k rieke. Schody umožnia pohyb chodcov smerom na plánovanú druhú a tretiu úroveň Promenády a budú zároveň vstupnou bránou na bratislavské korzo do centra mesta pre turistov z osobných lodí. Stanú sa silným stretávacím a komunikačným bodom Promenády Bratislava.