Skip to content

Gallery & Residence Bottova
Súťaž Immocap 2023

Zúčastnili sme sa vyzvanej medzinárodnej súťaže na novú rezidenciu a na záchranu a zakomponovanie pôvodnej budovy Design factory do projektu s novou kultúrnou náplňou.

Naše riešenie maximálne rešpektovalo pôvodné čaro a genia loci priestoru bývalej zámočníckej dielne aj jej následnej konverzie Design factory z roku 2005. Zamerali sme sa najmä na zviditeľnenie ikonickej hlavnej fasády a vnútorné halové priestory sme v návrhu premenili na novú veľkú Galériu súčasného umenia. V projekte sme využili a sprístupnili aj priestory pôvodného protileteckého krytu, v ktorom sa zachránili robotníci v roku 1944 počas bombardovania rafinérie Apollo a vytvorili sme z nich rovnako priestory historickej expozície.
Koncept sme doplnili o vstupné priestory v kombinácii s aktívnou pešou zónou pozdĺž hlavnej fasády na Bottovej ulici, design shopom, dvojúrovňovým Lounge Cafe Barom, s novým námestím a s parkom pre umelecké diela vo vnútrobloku. Vytvorili sme tak najlepšie predpoklady pre etablovanie novej mestskej galérie na tomto špeciálnom mieste s výnimočnou atmosférou, ktorú sme tu my sami zažívali 15 rokov.

Rezidenčný blok je navrhnutý ako rozumná inteligentná budova. Len minimálne zasahuje do pôvodnej štruktúry objektu zámočníckej dielne a samotné rezidenčné podlažia začínajú až nad úrovňou strechy bývalej Design factory,
aby zostala „ako odkaz histórie miesta“ jasne čitateľná a čo najviac neporušená. Fasáda rezidencie je typická mestská s dvojkrídlovými francúzskymi oknami a s malými balkónmi po obvode fasády podobne ako v iných európskych metropolách.
Pre očakávaný veľký vietor na vyšších podlažiach sme v rohoch rezidencie vytvorili väčšie fixné zasklené loggie, ktoré sú vetrateľné z bočných strán a zároveň chránia pred vetrom ostatné balkóny osadené medzi nimi.
Fixné presklenia sa striedajú po obvode tak, že každá izba má balkón s presklením a aj bez neho, pre vytvorenie maximálneho komfortu pre všetkých obyvateľov.

Gallery & Residence Bottova
Súťaž Immocap 2023

Zúčastnili sme sa vyzvanej medzinárodnej súťaže na novú rezidenciu a na záchranu a zakomponovanie pôvodnej budovy Design factory do projektu s novou kultúrnou náplňou.

Naše riešenie maximálne rešpektovalo pôvodné čaro a genia loci priestoru bývalej zámočníckej dielne aj jej následnej konverzie Design factory z roku 2005. Zamerali sme sa najmä na zviditeľnenie ikonickej hlavnej fasády a vnútorné halové priestory sme v návrhu premenili na novú veľkú Galériu súčasného umenia. V projekte sme využili a sprístupnili aj priestory pôvodného protileteckého krytu, v ktorom sa zachránili robotníci v roku 1944 počas bombardovania rafinérie Apollo a vytvorili sme z nich rovnako priestory historickej expozície.
Koncept sme doplnili o vstupné priestory v kombinácii s aktívnou pešou zónou pozdĺž hlavnej fasády na Bottovej ulici, design shopom, dvojúrovňovým Lounge Cafe Barom, s novým námestím a s parkom pre umelecké diela vo vnútrobloku. Vytvorili sme tak najlepšie predpoklady pre etablovanie novej mestskej galérie na tomto špeciálnom mieste s výnimočnou atmosférou, ktorú sme tu my sami zažívali 15 rokov.

Rezidenčný blok je navrhnutý ako rozumná inteligentná budova. Len minimálne zasahuje do pôvodnej štruktúry objektu zámočníckej dielne a samotné rezidenčné podlažia začínajú až nad úrovňou strechy bývalej Design factory,
aby zostala „ako odkaz histórie miesta“ jasne čitateľná a čo najviac neporušená. Fasáda rezidencie je typická mestská s dvojkrídlovými francúzskymi oknami a s malými balkónmi po obvode fasády podobne ako v iných európskych metropolách.
Pre očakávaný veľký vietor na vyšších podlažiach sme v rohoch rezidencie vytvorili väčšie fixné zasklené loggie, ktoré sú vetrateľné z bočných strán a zároveň chránia pred vetrom ostatné balkóny osadené medzi nimi.
Fixné presklenia sa striedajú po obvode tak, že každá izba má balkón s presklením a aj bez neho, pre vytvorenie maximálneho komfortu pre všetkých obyvateľov.