Skip to content

Bory Home I. a Materská škola

Bory Home I. je pilotný projekt novej mestskej obytnej štvrte, ktorý má za cieľ vytvoriť kvalitné a zdravé prostredie pre plnohodnotný súkromný i verejný život jeho obyvateľov. Urbanistický koncept je založený na jednoduchej a prehľadnej lineárnej štruktúre umožňujúcej ďalší rozvoj v území s prioritou pešieho pohybu a oddychových voľno-časových aktivít v atraktívnom prostredí mestského parku. Z príjemne zvlneného terénu zelene vyrastá desať bytových domov s prioritou zdravého a ekonomického bývania. Úsilím projektu a cieľom navrhovaného riešenia je vytvoriť taký scenár k bývaniu, aby v hlavnej úlohe bol vždy spokojný obyvateľ. K bytovým domom bola doplnená samostatná 5-triedna Materská škola.

Bory Home I. a Materská škola

Bory Home I. je pilotný projekt novej mestskej obytnej štvrte, ktorý má za cieľ vytvoriť kvalitné a zdravé prostredie pre plnohodnotný súkromný i verejný život jeho obyvateľov. Urbanistický koncept je založený na jednoduchej a prehľadnej lineárnej štruktúre umožňujúcej ďalší rozvoj v území s prioritou pešieho pohybu a oddychových voľno-časových aktivít v atraktívnom prostredí mestského parku. Z príjemne zvlneného terénu zelene vyrastá desať bytových domov s prioritou zdravého a ekonomického bývania. Úsilím projektu a cieľom navrhovaného riešenia je vytvoriť taký scenár k bývaniu, aby v hlavnej úlohe bol vždy spokojný obyvateľ. K bytovým domom bola doplnená samostatná 5-triedna Materská škola.